Hantering av personlig information

Du kan alltid besöka våra sajter för att exempelvis skaffa information, ladda hem logotyper eller spela WAP-spel, utan att lämna några personuppgifter.

För att du ska känna dig lika trygg när du registrerar dig och loggar in på våra slutna sidor, har vi på Bozoka en särskild policy för att skydda och hantera dina personliga uppgifter.

Sättet att använda och förvara personuppgifter som du lämnar är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser, t.ex. personuppgiftslagen. Detta innebär exempelvis att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna teckna något av våra abonnemang eller tjänster, så binder vi oss samtidigt vid att hantera det med sekretess och att inte sälja eller sprida uppgifterna vidare. Sådant kan bara ske med ditt medgivande. När vi inom vår koncern, våra samarbetsparters, leverantörer och exempelvis myndigheter behöver uppgifterna för att kunna erbjuda en tjänst du beställt, använder vi Internetbaserad krypteringsteknik för kommunikationen.

Därför sparar vi uppgifterna

Vi sparar och använder de uppgifter du lämnar till oss för att kunna lova det vi åtagit oss i kontrakt och avtal med dig. Bland annat för att erbjuda tjänster, kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem, t.ex. genom kreditupplysning med tillstånd från Datainspektionen.

Anonym registrering och cookies
På multimobils hemsida används cookies för att underlätta användarens tillgänglighet till funktioner samt för val av språken svenska eller engelska.

Observera att inga cookies laddas ner till din dator utan ditt godkännande. Du kan surfa på multimobil.se utan att få cookies nerladdade till din dator genom att svara nej på frågor där vi undrar om du vill ha dina inställningar sparade.

Hemligt telefonnummer
Har du beställt hemligt telefonnummer kommer varken ditt namn, adressuppgifter, telefonnummer eller annan identifikation att lämnas ut av Nummerupplysningarna. Men tänk på att även ett hemligt nummer syns när du skickar ett textmeddelande (SMS).

Informationssäkerhet
Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att missbrukas. Vi granskar och förbättrar kontinuerligt våra system och regler för att skydda mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi krypterar alltid känslig information såsom kreditkortsnummer och annan finansiell information enligt vedertagna regler.

I samförstånd
Läs gärna den här sidan då och då, vi uppdaterar texten för att ständigt hålla oss à jour med eventuella ändringar i dataskydds- och personuppgiftslagarna som beslutas av Sveriges Riksdag.

Du har alltid rätt att begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter varje år samt rätta felaktiga uppgifter. Det gör du skriftligen till oss.
 

Fördelar med Multimobil